Základní informace o senzorech teploty spalin

Senzory teploty spalin mají zásadní roli pro současná vozidla, protože chrání součásti nacházející se v proudu horkých spalin před kritickým přehřátím.


Dnešní motory jsou více šetrné vůči životnímu prostředí a úspornější, avšak současně také mnohem výkonnější.
V důsledku tohoto vývoje se během několika posledních desetiletí technologie senzorů spalin stala mnohem složitější. Původně byly senzory určeny především k podpoře katalyzátorů, avšak nyní mají prvořadý význam při ochraně součástí.

Příbuzná témata: