Zapalovací kabely

Zapalovací kabely jsou zodpovědné za přenos potřebného napětí (U) beze ztrát k zapalovací svíčce.To je realizováno - podle konstrukce vozidla - s použitím:

  • mechanického rozdělovače a víčka rozdělovače,
  • plně elektronického modulu zapalování,
  • plně elektronického polopřímého zapalování popř. zapalovacích cívek s dvojitou jiskrou.

Protože se zapalovací napětí (U) nachází v oblasti až 36 000 volt, musí být zapalovací kabely odpovídajíc odolné vůči průrazu. Zapalovací napětí nesmí v žádném případě proniknout přes opláštění a odtéci do kostry vozidla - docházelo by k výpadkům zapalování.

Příbuzná témata

  • Základy: Zapalovací kabely nejsou pouhé kabely. Zapalovací kabely musí zcela odpovídat určeným požadavkům, aby mohly spolehlivě poskytovat své služby.
  • Montážní tipy: Při montáži zapalovacích kabelů je nutno dbát na určité věci.
  • Diagnostika: Zapalovací kabely jsou vystaveny vysokému namáhání, které může vyvolat jejich poškození a chybnou funkci.
  • Pořadí zapalování: V klasické variantě vytváří centrální zapalovací cívka vysoké napětí, které je potřebné pro zapalování směsi vzduchu a paliva.