Montážní tipy pro zapalovací kabely

  1. Všechny elektrické spoje zapalovací soustavy se smějí odpojovat a připojovat pouze při vypnutém zapalování.
  2. Ideálním způsobem je použití kleští pro zapalovací kabely. Pokud nejsou k dispozici, měla by se montáž provádět vždy tahem nebo tlakem na koncovku zapalovací svíčky. Pokud se táhne přímo za kabel, tak může být kabel poškozen nebo utržen.
  3. Před demontáží koncovky zapalovací svíčky se doporučuje otočit ji o čtvrt otáčky.
  4. Koncovka se demontuj ze zapalovací svíčky vždy v přímém směru a bez příčení, protože by jinak mohlo dojít k poškození keramiky zapalovací svíčky.
  5. Při pokládání kabelů je nutné dbát na to, aby nebyly zlomeny nebo napěchovány. Neměly by také mít žádný kontakt s horkými díly.
  6. Každý kabel má přesně odměřenou délku. Proto je nutné dbát na jejich správné uspořádání.