Perustietoa pakokaasun lämpötila-antureista

Pakokaasun lämpötila-anturi on nykyaikaisten ajoneuvojen olennainen osa, joka suojaa kuumassa pakokaasuvirtauksessa olevia komponentteja ylikuumenemiselta.

Moottorit ovat yhä ympäristöystävällisempiä ja taloudellisempia, mutta myös yhä tehokkaampia. Tämän kehityksen seurauksena pakokaasun anturiteknologiasta on tullut viime vuosikymmenten aikana yhä monimutkaisempaa. Anturien alkuperäinen tarkoitus oli tukea katalysaattoreita, mutta nyt niillä on äärimmäisen tärkeä rooli komponenttien suojaamisessa.

Liittyviä aiheita:

  • Sytytyspuolan perusteet: NGK esittää sytytyspuolan toimintaperiaatteen
  • Sytytyspuolan rakenne: tiedot NGK:n sytytyspuolien rakenteesta ja magneettisen induktion indusoimasta suurjännitteestä
  • NGK:n sytytyspuolakoodi: NGK:n sytytyspuolavalikoiman tuotenumerosta näkyy minkä tyypin sytytyspuolasta on kyse. Tämä helpottaa sopivan sytytyspuolan ja sytytysjohdon löytämistä.
  • Sytytyspuolien asennusohjeita: NGK:n sytytyspuolan oikea asennus takaa optimaalisen toiminnan ja pitkän käyttöiän.
  • Sytytyskipinän jakaminen: Perinteissä vaihtoehdossa keskitetty sytytyspuola tuottaa suurjännitteen, jotka tarvitaan ilma-polttoaineseoksen sytyttämiseen.
  • Sytytysjohdot: Sytytysjohdot (nimitetään myös sytytyskaapeleiksi) siirtävät tarvittavan jännitteen (U) mahdollisimman häviöttömästi sytytystulppaan.