Sytytysjohdot

Sytytysjohdot siirtävät tarvittavan jännitteen (U) mahdollisimman häviöttömästi sytytystulppaan. Tarkoitukseen käytetään ajoneuvokohtaisesti:

  • mekaanista virranjakajaa ja jakajan kantta,
  • täyselektronista sytytysmoduulia,
  • täyselektronista suorasytytystä tai kaksoiskipinäsytytyspuolaa.

Sytytysjännite (U) on suuri, jopa 36 000 volttia, sytytysjohtojen on kestettävä läpilyönnit. Sytytysjännite ei saa missään tapauksessa tunkeutua vaipan läpi ja päästä maahan - muuten seurauksena on sytytyskatkoksia.

Liittyviä aiheita

  • Perusteet: Sytytysjohdot ovat enemmän kuin pelkkiä kaapeleita. Sytytysjohtojen on täytettävä tietyt vaatimukset, jotta ne toimisivat luotettavasti.
  • Asennusvihjeitä: Sytytysjohtoja asennettaessa on otettava huomioon joitakin tärkeitä seikkoja.
  • Diagnoosi: Sytytysjohdot altistuvat suurille kuormituksille, jotka voivat johtaa vaurioihin tai toimintahäiriöihin.
  • Sytytysjärjestys: Perinteissä vaihtoehdossa keskitetty sytytyspuola tuottaa suurjännitteen, jotka tarvitaan ilma-polttoaineseoksen sytyttämiseen.