Sytytyspuolien perustiedot

Sytytyspuolan perustehtävä on tuottaa suurjännite, joka johdettuna sylinterissä sytytystulpan keski- ja maaelektrodin väliin lyö sytyttävän kipinän.

Sytytyspuolalla on siis tärkeä osuus luotettavaan sytytykseen ja siten moottorin tehokkaaseen ja tasaiseen käyntiin.

NGKF_PuT_TiD_Coils_980x170_01.jpg

Liittyviä aiheita:

  • Sytytyspuolan perusteet: NGK esittää sytytyspuolan toimintaperiaatteen
  • Sytytyspuolan rakenne: tiedot NGK:n sytytyspuolien rakenteesta ja magneettisen induktion indusoimasta suurjännitteestä
  • NGK:n sytytyspuolakoodi: NGK:n sytytyspuolavalikoiman tuotenumerosta näkyy minkä tyypin sytytyspuolasta on kyse. Tämä helpottaa sopivan sytytyspuolan ja sytytysjohdon löytämistä.
  • Sytytyspuolien asennusohjeita: NGK:n sytytyspuolan oikea asennus takaa optimaalisen toiminnan ja pitkän käyttöiän.
  • Sytytyskipinän jakaminen: Perinteissä vaihtoehdossa keskitetty sytytyspuola tuottaa suurjännitteen, jotka tarvitaan ilma-polttoaineseoksen sytyttämiseen.
  • Sytytysjohdot: Sytytysjohdot (nimitetään myös sytytyskaapeleiksi) siirtävät tarvittavan jännitteen (U) mahdollisimman häviöttömästi sytytystulppaan.