Bougieleidingen

De bougieleidingen zijn ervoor verantwoordelijk om de benodigde spanning (U) met zo min mogelijk verlies naar de bougie te leiden. Dit gebeurt - afhankelijk van het type voertuig - met gebruikmaking van:

  • een mechanische ontstekingsverdeler en verdelerkap,
  • een volledig elektronische ontstekingsmodule,
  • een volledig elektronische semi-direct-ontsteking resp. een dubbelvonk bobine.

Omdat de ontstekingsspanning (U) zich in een hoogspanningsbereik tot 36.000 Volt bevindt, moeten de bougieleidingen over voldoende doorslagvastheid beschikken. De ontstekingsspanning mag in geen geval door de ommanteling dringen en op de voertuigmassa afgeleid worden, anders ontstaan haperende ontstekingen.

Gerelateerde onderwerpen

  • Grondbeginselen: Bougieleidingen zijn meer dan alleen maar kabels. Ze moeten aan bepaalde eisen voldoen, om betrouwbaar te kunnen werken.
  • Montagetips: Bij de montage van bougieleidingen moeten enkele belangrijke dingen in acht genomen worden.
  • Diagnose: bougieleidingen staan bloot aan hoge belastingen die beschadigingen of foutieve functies tot gevolg kunnen hebben.
  • Verdeling van de ontstekingsvonk: In de klassieke variant produceert een centrale bobine de hoge spanning die voor de ontsteking van het lucht-brandstofmengsel noodzakelijk is.