Basisinformatie over uitlaatgastemperatuursensoren

Uitlaatgastemperatuursensoren spelen een belangrijke rol in moderne auto's omdat ze componenten die zich in de hete uitlaatgasstroom bevinden, beschermen tegen kritische oververhitting.

Motoren worden steeds milieuvriendelijker en zuiniger, en tegelijkertijd ook steeds krachtiger. Door deze ontwikkeling is de uitlaatgassensortechnologie de laatste decennia steeds complexer geworden. De hoofdtaak van sensoren was oorspronkelijk de werking van katalysatoren te ondersteunen, maar tegenwoordig zijn ze van het grootste belang bij het beschermen van componenten.

Gerelateerde onderwerpen:

  • Grondbeginselen bobines: NGK legt de functie van een bobine uit
  • Opbouw van een bobine: Informatie over de opbouw van NGK bobines en het produceren van hoogspanning door magnetische inductie
  • De NGK bobine-code: De artikelnummers in het bobine-programma geven aan, welk type bobine achter welk artikelnummer schuilgaat en maken het zo gemakkelijker om de passende bobine en bougieleidingen te vinden.
  • Montagetips voor bobines: Door de juiste montage van een NGK bobine is een optimale functie en een lange levensduur gegarandeerd.
  • Verdeling van de ontstekingsvonk: In de klassieke variant produceert een centrale bobine de hoge spanning die voor de ontsteking van het lucht-brandstofmengsel noodzakelijk is.
  • Bougieleidingen: De bougieleidingen (ook bougiekabels genoemd) zijn er verantwoordelijk voor dat de benodigde spanning (U) met zo min mogelijk verlies naar de bougie geleid wordt.