Diagnoza i konserwacja cewek zapłonowych

Jeśli nie można uruchomić pojazdu, słyszalne są przerwy w zapłonie silnika lub przyspieszenie samochodu jest wyraźnie gorsze, może to wskazywać na uszkodzenie cewki zapłonowej. To samo dotyczy sytuacji, gdy świeci się lampka kontrolna silnika, sterowanie silnika przełączyło się w tryb awaryjny lub wyświetlił się kod błędu.

Tutaj znajdziesz pożyteczne porady, jak rozpoznać wadliwe działanie cewki zapłonowej, ograniczyć uszkodzenie i sprawdzić działanie.

Podczas sprawdzania należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta samochodu. gdyż procedury mogą być różne dla poszczególnych pojazdów.