Montaż cewki zapłonowej

Wszystkie cewki zapłonowe NGK spełniają specyfikacje producenta samochodu. Zagwarantowany jest zatem nieskomplikowany montaż, jak i doskonałe działanie.

Niektórzy producenci samochodów oferują ponadto własne zestawy narzędziowe dla specjalnych modeli cewek zapłonowych - na przykład do ściągania cewek świecowych lub do systemów cewek zapłonowych. W takich przypadkach zaleca się użycie takich narzędzi.

Porady praktyczne

Podczas montażu nałożyć smar stały na końcówki nasadzane, aby zapobiec korozji.