Eksploatacja czujnika temperatury spalin

  • W teorii zaleca się wymianę co 250 000 km, ale w praktyce należy tę czynność przeprowadzać częściej.
  • Czujniki zainstalowane w miejscu T3 ulegają szybszemu zużyciu z powodu drgań, w szczególności w przypadku silników poddanych downsizingowi.
  • Jeżeli temperatura panująca w środowisku pracy czujnika jest zbyt wysoka, może on ulec uszkodzeniu, na przykład gdy dojdzie do zatkania się katalizatora lub filtra DPF (filtra cząstek stałych).

Omawiane tematy:

  • Podstawy cewek zapłonowych: Firma NGK objaśnia zasady działania cewek zapłonowych
  • Budowa cewki zapłonowej: Informacje dotyczące budowy cewek zapłonowych NGK i wytwarzania wysokiego napięcia poprzez indukcję magnetyczną
  • Kod cewek zapłonowych NGK: Numery referencji w asortymencie cewek zapłonowych wskazują na typ cewki zapłonowej, co ułatwia wyszukanie odpowiedniej cewki i przewodów zapłonowych
  • Porady dotyczące montażu cewek zapłonowych: Właściwy montaż cewek zapłonowych NGK gwarantuje optymalne działanie i długi okres trwałości
  • Rozdzielenie iskry zapłonowej: W wersji klasycznej centralna cewka zapłonowa wytwarza wysokie napięcie, które wymagane jest do zapłonu mieszanki powietrzno-paliwowej.
  • Przewody zapłonowe: Przewody zapłonowe (zwane także kablami zapłonowymi) odpowiedzialne są za doprowadzenie wymaganego napięcia (U) do świecy zapłonowej z jak najmniejszą stratą