Porady montażowe dotyczące przewodów zapłonowych

  1. Wszystkie połączenia elektryczne układu zapłonowego wolno podłączać lub rozłączać tylko przy wyłączonym zapłonie.
  2. W idealnym przypadku należy stosować cęgi do przewodów zapłonowych. Jeśli cęgi nie są dostępne, montaż należy wykonać przez pociąganie lub naciskanie na końcówkę przewodu zapłonowego. Jeśli pociągnie się za sam przewód, można go uszkodzić lub przerwać.
  3. Przed ściągnięciem końcówki przewodu zapłonowego zaleca się obrócić ją o jedną czwartą obrotu.
  4. Końcówkę przewodu ściągać ze świecy w linii prostej, nie skośnie, gdyż w przeciwnym wypadku można uszkodzić ceramikę świecy zapłonowej.
  5. Układając przewód zwrócić uwagę na to, aby nie był zagięty lub ściśnięty. Przewód nie powinien również stykać się  z gorącymi częściami.
  6. Każdy przewód ma ściśle określoną długość. Dlatego bezwzględnie zwrócić uwagę na właściwe rozmieszczenie przewodów.