Diagnoza - Sondy lambda

Tak jak każda część, sondy lambda podlegają określonemu zużyciu. Oznacza to, że wydajność maleje wraz z upływem czasu. Choćby dlatego, że ze względu na położenie montażowe sonda lambda narażona jest na wysokie temperatury gorącego układu wydechowego, drgania i agresywne związki chemiczne.

Omawiane tematy