Wtyczka sond lambda

Wtyczka łączy przewód podłączenia sondy lambda z przewodem elektroniki silnika. Połączenie wtykowe w wykonaniu oryginalnym jest dlatego ważne, aby można było przesyłać sygnał sondy lambda bez zakłóceń do sterownika silnika.

Sygnał elektryczny elementu sondy, to małe napięcie od 0 do 1 V z pomijanym prądem pomiarowym rzędu kilku mikroamperów. Element grzejny zasilany jest natomiast z reguły z akumulatora (12 V), płyną duże prądy rzędu kilka amperów, szczególnie podczas rozruchu silnika i gdy sonda lambda jest zimna.


Części kontaktowe wtyczki muszą uwzględnić te różne wymagania. Ze względu na niezawodność styki są często pozłacane po stronie kontaktowej i cynowane po stronie przyłącza przewodów. Części kontaktowe muszą być odporne na korozję oraz niezawodnie przewodzić różne prądy.

Podłączenie wtyczki i przewodów

Dalszy ważny czynnik, to prawidłowe podłączenie części kontaktowej wtyczki z kablem sondy lambda.

Następuje to przy pomocy tak zwanego "zaciskania", przy czym przy pomocy specjalnego narzędzia zaciska się część kontaktową i kabel tworząc trwałe połączenie. Decydujące znaczenie ma "wysokość zaciskania" dla dobrego osadzenia kabla oraz dobrej przewodności elektrycznej.

Obudowa wtyczki

Obudowa wtyczki zapewnia dobrą wodoszczelność oraz zabezpiecza przed obluzowaniem się kontaktów i wyłamaniem połączenia wtyczki. Stosuje się tworzywo termoplastyczne, które stopniowo wzmocnione jest włóknem szklanym, aby zwiększyć wytrzymałość. Dobre właściwości mechaniczne i elektryczne, odporność na chemikalia, starzenie i wysokie temperatury, to wymagane tutaj właściwości.

Dlaczego oryginalna wtyczka?

Ta ważna mieszanka różnych właściwości możliwa jest tylko dla wtyczki od producenta oryginalnych wtyczek, którego produkty dostosowane są do wymagań sondy lambda i położenia montażowego.

Użycie oryginalnych wtyczek w porównaniu z prowizorycznym połączeniem przewodów lub użyciem "starej wtyczki" przy wymianie sondy lambda, ma następujące zalety:

  • dokładna długość kabla i proste podłączenie do sterownika silnika
  • dodatkowe narzędzia nie są potrzebne
  • nie jest możliwa zamiana kabli (maks. 4)
  • niezawodność tak jak w nowym pojeździe
  • brak dodatkowych prac w warsztacie samochodowym
  • NGK/NTK używa do wszystkich sond lambda tylko wtyczek w oryginalnym wykonaniu.