Budowa

W zimnej porze roku silniki wysokoprężne nie uruchamiają się tak jak powinny. Samo powstałe ciepło często nie wystarcza do zadowalającego uruchomienia silnika. W rezultacie brakuje niezbędnego ciepła w komorach spalania. Straty ciepła spowodowane zimnymi cylindrami i zasysanym powietrzem uniemożliwiają samozapłon. Bez doprowadzenia ciepła silnik wysokoprężny nie osiąga wymaganych temperatur.

Funkcja świec zapłonowych

Zasadniczo podstawową funkcją świec żarowych jest dostarczenie dodatkowej energii dla uruchomienia silnika. Świece żarowe firmy NGK dostarczają niezbędnej energii. Przed rozruchem silnika do świecy żarowej podawane jest napięcie i świeca żarowa rozgrzewa się do temperatury ponad 800 °C. To ciepło znacznie polepsza zdolność rozruchu zimnego silnika. Poza tym wytwarzanie ciepła przez świecę żarową optymalizuje spalanie zmniejszając dym i inne emisje.

Położenie montażowe w silniku

Świece żarowe zamontowane są w głowicy silnika. Pręt żarzenia wystaje do komory żarzenia lub komór wstępnych. Pręt żarzenia powinien znajdować się dokładnie na brzegu wirów mieszanki. W ten sposób ciepło może być skierowane dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Jednakże pręt nie może wystawać za daleko do komory spalania, gdyż wtedy nie byłoby zapewnione przygotowanie paliwa i tworzenie palnej mieszanki paliwa z powietrzem.

Omawiane tematy

  • Zasada pracy silnika wysokoprężnego: W przeciwieństwie do silnika benzynowego silnik wysokoprężny jest silnikiem z samoczynnym zapłonem. Wymagana jest pomoc świecy żarowej, aby nastąpił zapłon mieszanki.
  • Wstępne żarzenie: W celu zapewnienia niezawodnego rozruchu zimnego silnika także w niskich temperaturach zewnętrznych silniki wysokoprężne korzystają ze świec żarowych.