Zasada pracy silnika wysokoprężnego

Silnik wysokoprężny w przeciwieństwie do silnika benzynowego jest silnikiem z samoczynnym zapłonem. Zassane powietrze podgrzewane jest w cylindrach wskutek sprężania do temperatury około 700-900 °C, co powoduje samoczynny zapłon wtryśniętego paliwa. Silnik wysokoprężny wymaga zatem wyższego sprężenia (stopień sprężania 20-24:1) i odpowiednio stabilniejszej konstrukcji niż silnik benzynowy. W celu osiągnięcia wymaganej temperatury także w niekorzystnych warunkach pracy, jak rozruch zimnego silnika lub mróz, należy doprowadzić dodatkowe ciepło do komory spalania.

Znaczenie świecy żarowej w silniku wysokoprężnym

Świece żarowe działają zasadniczo jak grzałka nurnikowa: Energia elektryczna dopływa do spirali żarowej, która mocno nagrzewa się (do 1000 °C).

Ta prosta zasada powoduje jednak w praktyce pewne trudności związane z okresem użytkowania, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i poborem prądu. W latach 60-tych rozruch trwał nawet do 30 sekund. W latach 80-tych czas rozruchu zmniejszył się do 3-5 sekund. Po wprowadzeniu silników TDI w temperaturach zewnętrznych powyżej 0 °C różnice w porównaniu z silnikiem benzynowym były praktycznie niezauważalne. Jedynie w temperaturach poniżej 0 °C wymagane jest nadal podgrzewanie.

Najnowsze silniki diesla typu common rail z ceramicznymi świecami żarowymi mogą nawet oferować rozruch na zimno prawie identyczny z silnikami na benzynę. Dopiero przy temperaturze poniżej -10°C można zauważyć krótkie rozżarzanie wstępne.

Świece żarowe wspomagają oczyszczanie spalin

Rola świec żarowych coraz bardziej zmienia się z tradycyjnej funkcji wspomagania przy rozruchu na zimno i stają się one integralną częścią złożonego systemu oczyszczania spalin. Jest to wyraźnie widoczne w fakcie, że niektóre silniki sygnalizują usterkę świecy żarowej jako usterkę kontroli emisji. Wynika to z tego, że świece żarowe coraz częściej zapewniają wsparcie przy regeneracji filtra cząstek stałych i pomagają w zapobieganiu zatkaniu układu recyrkulacji spalin dzięki żarzeniu pośredniemu.